logo
NOVOSTI
IZVJEŠTAJ O REALIZOVANOJ STUDENTSKOJ PRAKSI - CENTRALNA BANKA BiH
Mostar, 1.9.2014
SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK - PREDAJA PRIJAVA
Mostar, 22.8.2014
OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI SU PRIMLJENI NA EKONOMSKI FAKULTET (I GODINA) A NISU REALIZOVALI UPIS
Mostar, 15.7.2014
JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MR. SC. VENANA HADŽISELIMOVIĆA
Mostar, 12.7.2014
RANG LISTE PRIMLJENIH KANDIDATA ZA UPIS NA EKONOMSKI FAKULTET
Mostar, 9.7.2014

PRETRAGA

IZDVAJAMO

VIZIJA I MISIJA FAKULTETA

Vizija:

Postati moderna, progresivna i otvorena visoko obrazovna ustanova prepoznatljivog imidža, tržišno orijentisane organizacije koja pruža obrazovne usluge vrhunske kvalitete.

Misija:

Edukacija i osposobljavanje visokoobrazovanog akademskog i stručnog kadra koji će uspješno odgovarati savremenim poslovnim izazovima, kao i naučnoistraživački rad i saradnja na državnom, regionalnom i međunarodnom nivou sa naučnoistraživačkim institucijama, vladinim i nevladinim institucijama i privredom, te podizanje stepena kvaliteta visokog obrazovanja u BiH.

 

VIZIJA I MISIJA FAKULTETA
Studenti i prava studiranja 
Studenti i prava studiranja
Kontakt 
Kontakt
  Početna stranica
  Novosti
  O nama
  Nastavno osoblje
  Studenti
  Ispitna literatura
  Obavještenja
  Postdiplomski studij
  Doktorski studij
  Visina naknade pri upisu na Fakultet - ak. 2013/2014.
  Raspored ispitnih rokova - ak. 2013/2014.
  Raspored nastave - ak. 2013/2014.
  Termini konsultacija nastavnog osoblja - ak. 2013/2014.
  Kalendar - ak. 2013/2014.
  Teme za seminarske i diplomske radove - ak. 2013/2014.
fakultetfakultet